За нас

Ние сме дистрибутор на системи за сигурност и контрол. 10 години предлагаме надеждно партньорство, високо качество на услугите и продуктите, които внасяме и разпространяваме на пазара. Стараем се да разполагаме с най-модерните решения в техническата сигурност.

Нашият екип се състои специалисти по електроника, електротехника, компютърни технологии и математика.

Нашия екип, които е специално обучен и може да Ви предоставят цялостни проекти на решения в техническата сигурност за институции, бизнес и обществени сгради, градска  и извънградска среда, големи търговски обекти и т.н.

Наши дългогодишни партньори са повече от 10 компании - проектанти и консултанти, разработчици на приложения, агенции за сигурност и охрана. 

Нашите пазарни цели и дейност са пряко свързани с развитието и на бизнес партньорите ни, в които инвестираме постоянно чрез тренинг семинари на техническо и проектно ниво.

Оторизираните ни бизнес партньори разполагат с:

  • Индивидуални планове за тренинг на персонала.
  • Предварителен достъп до нови разработки и технологии, които предстои да се спуснат в продажби.
  • Продуктови брошури, пълни спецификации, упътвания, техническа информация, сертификати, софтуер.
  • Разширени презентации, брошури, полезна информация за продажба и др.
  • Възможности за съвместни презентации и представяния на решения на големи клиенти и партньори.

Стремим се да ви бъдем полезни във всеки един момент от вашия проект, на нива оферта, специфициране, проектиране, инсталация, монтаж, пуск, разширения, експлоатация и ремонт.