Правила и условия

BGCOM TRADE LTD е компания дистрибутор на системи за сигурност.

Информацията в сайта, не е изчерпателна и не е договор.

Сайтът представя обща информация за техника и предложения за решения за сигурност.


Възможно е настъпили промени да не са  отразени на сайта , както и да има технически грешки.

Приложените снимки илюстрират модели – възможно е да има разлики с  офертата.

©2014 BGCOM TRADE LTD са регистрирани търговски марки на БГКОМ ТРЕЙД ООД  и 999.bg в България.

Търговските марки 999.bg и БГКОМ ТРЕЙД и всички атрибути на стоките са изключителна собственост само на БГКОМ ТРЕЙД ООД.

Всички имена на други компании и продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на техните представляващи компании.

Интерпретациите и използването на имена и търговски марки на други титуляри са забранени.

БГКОМ ТРЕЙД ООД си запазва правото да въвежда промени без предварително предупреждение.